pasujemi.pl

Blog tematyczny o modzie, urodzie, dziecku i parentingu.

Zdrowie

Jak zdiagnozować ADHD?

Jak zdiagnozować ADHD?

ADHD, czyli Attention Deficit Hyperactivity Disorder, to zaburzenie neurologiczne, które wpływa na zdolność koncentracji i kontrolę impulsów. Osoby z ADHD często mają trudności w utrzymaniu uwagi, są nadmiernie aktywne i mają trudności z kontrolą swojego zachowania.

Czym jest ADHD?

Czy ADHD to tylko przypadłość dziecięca?

Pomimo tego, że ADHD jest najczęściej diagnozowane u dzieci, może również dotyczyć młodzieży i dorosłych. Niektóre osoby z ADHD mają trudności w szkole, pracy i życiu osobistym. Zaburzenie to może pozostawać przez całe życie, choć objawy i sposoby ich przejawiania się mogą się zmieniać wraz z wiekiem.

Badania medyczne na ADHD

Badanie fizykalne

Podczas badania fizykalnego lekarz może ocenić rozwój dziecka, sprawdzić parametry fizyczne takie jak wzrost i waga oraz zbadać funkcjonowanie układu nerwowego.

Historia zdrowia pacjenta

Podczas wywiadu z pacjentem lub jego rodzicami lekarz może zbadać historię zdrowia, w tym obecność innych zaburzeń, takich jak zaburzenia snu czy depresja. Istotne może być również wywiad rodzinny, aby sprawdzić, czy w rodzinie występowały przypadki ADHD lub innych zaburzeń nerwicowych.

Testy neuropsychologiczne

Testy neuropsychologiczne mogą być stosowane do oceny różnych aspektów funkcjonowania intelektualnego, takich jak pamięć, uwaga i spostrzegawczość. Mogą one pomóc w określeniu obecności ADHD oraz ocenić ewentualne problemy towarzyszące.

Rozmowa z terapeutą

Konsultacje indywidualne

Rozmowa z terapeutą może być kluczowym elementem diagnostyki ADHD. Terapeuta może przeprowadzić wywiad z pacjentem, ocenić jego objawy i potwierdzić diagnozę ADHD.

Rozmowa z rodziną

Rozmowa z rodziną pacjenta może dostarczyć ważnych informacji na temat zachowania i funkcjonowania osoby z ADHD w różnych środowiskach. Opowieści i uwagi rodziców, rodzeństwa i innych członków rodziny mogą pomóc w zrozumieniu kontekstu i wpływu ADHD na życie pacjenta.

Ewaluacja ewentualnych problemów towarzyszących

Zaburzenia uczenia się

Osoby z ADHD mogą mieć trudności w nauce i osiąganiu dobrych wyników szkolnych. Ewaluacja wydolności intelektualnej i testów psychologicznych może pomóc w ocenie ewentualnych zaburzeń uczenia się.

Zaburzenia zachowania

ADHD może być związane z występowaniem różnych zaburzeń zachowania, takich jak zaburzenia hiperkinetyczne z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia opozycyjno-buntownicze lub zaburzenia zachowania. Ważne jest, aby zidentyfikować wszelkie inne zaburzenia towarzyszące, aby umożliwić właściwe leczenie i wsparcie.

Obserwacja zachowania w różnych środowiskach

Ewaluacja zachowania w domu

Bardzo ważne jest obserwowanie zachowania osoby z ADHD w jej naturalnym środowisku – w domu. Ta obserwacja może pomóc w zrozumieniu, jak ADHD wpływa na codzienne funkcjonowanie i relacje w domu.

Ewaluacja zachowania w szkole

Ewaluacja zachowania w szkole ma na celu zrozumienie, jak ADHD wpływa na naukę, relacje z rówieśnikami i ogólne zachowanie w szkolnym środowisku. Nauczyciele mogą być ważnym źródłem informacji i mogą pomóc w zaplanowaniu odpowiedniego wsparcia edukacyjnego dla osoby z ADHD.

Wykluczanie innych warunków medycznych

Choroby neurologiczne

Podczas procesu diagnostycznego ważne jest wykluczenie innych warunków medycznych, które mogą mieć podobne objawy jak ADHD. Należy sprawdzić, czy nie występują inne zaburzenia neurologiczne, takie jak padaczka czy otępienie.

Troubles de l’humeur

Zaburzenia nastroju, takie jak depresja lub zaburzenia lękowe, mogą objawiać się podobnymi objawami do ADHD. Wykluczenie tych warunków i przeprowadzenie odpowiednich badań może być kluczowe dla właściwej diagnozy i leczenia.

Udostępnij

O autorze

Redakcja pasujemi.pl to specjaliści w tematyce mody, urody, zdrowia. Omawiane są również tematy związane z dziećmi i parentingiem.